Llefaru Unigol 12-16 oed (143) / Solo Recitation 12-16 yrs (143)

Llefaru Unigol 12-16 oed (143) / Solo Recitation 12-16 yrs (143)

1. Cai Fôn Davies

2. Hanna Medi Davies

3. Beca Elisa Williams

Cyhoeddwyd