Eisteddfod: Cytundeb ariannu newydd?

Ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, fe wnaeth llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar y Gymraeg, Dyfed Edwards ddweud wrth Newyddion 9 y bydd angen cytundeb newydd i ariannu'r Eisteddfod os bydd nifer y cynghorau yn lleihau yn y dyfodol.

Mae arweinydd Cyngor Gwynedd wedi dweud hefyd bod angen ystyried cael safleoedd lled-barhaol i'r Eisteddfod bob pedair blynedd, yn ogystal â dal i deithio Cymru.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.