Canllaw i'r Eisteddfod

Sut mae cyrraedd y maes? Be sydd 'na i'w wneud yn Llanelli? Pwy yw Llywydd Llys yr Eisteddfod Genedlaethol?

Garry Nicholas yw'r ateb i'r cwestiwn olaf, ac fe fuodd y gŵr o Gwm Gwendraeth yn esbonio beth yw diben ei swydd gydag Aled Hughes ar Radio Cymru.

Yn ogystal bu Mr Nicholas yn rhannu ambell gyfrinach am Lanelli wrth i Sir Gâr baratoi i groesawu miloedd ar filoedd o Eisteddfodwyr brwd i'w chyffiniau.

Cyhoeddwyd