Ydi'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn berthnasol i'r Gymru gyfoes?

Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen ym Machynlleth yn dathlu ei phenblwydd yn ddeugain oed yr wythnos hon.

Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yno ym maes ynni adnewyddol wedi sbarduno sawl cwmni masnachol ar draws y byd.

Ond ydi'r ganolfan a'i mentrau yn berthnasol i'r Gymru gyfoes erbyn hyn? O Fachynlleth, adroddiad Sara Gibson

Cyhoeddwyd