Can mlynedd union ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Ddydd Llun Awst 4, mi fydd digwyddiadau ar draws Prydain i goffáu can mlynedd union ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Ym Mangor bydd modd gweld gwaith celfyddydol awyr agored yn dangos delweddau o filwyr ar wal fawr ger y Porth Coffa.

Yng Nghaerdydd, fe fydd gwasanaeth coffa cenedlaethol yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Ac mae 'na wahoddiad i bobl adref ddiffodd eu goleuadau rhwng deg ac unarddeg o'r gloch y nos er mwyn ymuno yn y cofio.

Adroddiad Elen Wyn.

Cyhoeddwyd