Brwydr merch awtistig

Mae teulu yn Abertawe yn brwydro i rwystro eu merch awtistig rhag cael ei throsglwyddo i uned arbennig yn Brighton i dderbyn gofal.

Mae gan Claire Dyer, sy'n 20 oed, anghenion addysgu arbennig hefyd ac ar hyn o bryd mae hi'n derbyn gofal mewn uned yn Abertawe.

Mae'r teulu yn mynd a'u hachos gerbron llys ddydd Gwener.

Y manylion gan Iolo James.

Cyhoeddwyd