'Amgylchiadau erchyll' yn y Dwyrain Canol

Mae Archesgob Cymru wedi dweud wrth raglen y Post Cynta' ar Radio Cymru fod amgylchiadau byw'r Palesteiniaid yn Gaza yn waeth nag Apartheid yn Ne Affrica.

Yn ôl y Parchedicaf Ddoctor Barry Morgan, mae pobl ar Lain Gaza yn byw mewn amgylchiadau "erchyll".

Er yn cydymdeimlo â phryderon Israel am eu diogelwch, mae Dr Morgan yn gofidio fod byddin y wlad wedi ymateb yn "ffyrnig" yn ystod y trais diweddara' ddechreuodd bron dair wythnos yn ôl.

Mae'n galw ar y ddwy ochr i roi'r gorau i'r ymosodiadau, ac am drafodaethau i drio sicrhau heddwch hir dymor.

Mi fuodd o'n siarad efo Stephen Hughes a ofynnodd iddo yn gyntaf am ei ymateb i'r trais yn y Dwyrain Canol.

Cyhoeddwyd