Dysgwr y Flwyddyn 2014: Holly Cross

Un o'r pedwar fydd yn cystadlu yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014 yw Holly Cross.

Mae Holly yn byw yn Llanfyrnach, Sir Benfro.

Cafodd ei geni yng Nghaerfyrddin, ond fe dreuliodd ei phlentyndod yng Ngwlad yr Haf.

O ddydd i ddydd mae'n gwirfoddoli yn ei chymuned.

Dafydd Morgan aeth i'w holi.

Cyhoeddwyd