Dysgwr y Flwyddyn 2014: Susan Carey

Un o'r pedwar fydd yn cystadlu yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014 yw Susan Carey sy'n byw yn Nhrefdraeth, Sir Benfro.

Mae hi'n wreiddiol o Lundain.

Bu'n gweithio fel tiwtor Technoleg Gwybodaeth i Gyngor Sir Penfro, ond mae hi bellach wedi ymddeol.

Dafydd Morgan aeth i'w holi.