Dysgwr y Flwyddyn 2014: Nigel Annett

Un o'r pedwar bydd yn cystadlu yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014 yw Nigel Annett, sy'n byw yn Aberyscir, rhwng Aberhonddu a Phontsenni.

Yn wreiddiol o Ogledd Iwerddon, mae cyn rheolwr gyfarwyddwr Dŵr Cymru bellach wedi ymuno â Bwrdd Cymdeithas Adeiladu'r Principality, a hynny'n rhan amser er mwyn cael cyfle i ddysgu'r iaith.

Yn ddiweddar fe wnaeth anerchiad cyhoeddus am y tro cyntaf yn y Gymraeg mewn digwyddiad er mwyn annog busnesau i ddefnyddio'r iaith.

Gwenllian Glyn fu'n ei holi,

Cyhoeddwyd