Cymdeithasau Cymreig: 'Methu denu pobl ifanc'

Pam fod llai o bobl yn ymaelodi a Chymdeithasau Cymreig yn Lloegr?

Yn ôl ymchwil gan Newyddion 9 - mae gostyngiad o ryw 20% ar gyfartaledd wedi bod dros y degawd diwethaf.

Mae sawl cymdeithas wedi dweud bod denu aelodau ifanc yn her, ac eraill yn ailwampio er mwyn denu rhagor o deuluoedd.

Mae Cymdeithas Gymreig Lerpwl wedi dweud eu bod nhw'n cael trafferth denu'r genhedlaeth rhwng 21 a 50 oed.

Dywedodd cymdeithas Sheffield bod nifer eu haelodau wedi gostwng o 110 yn 2004 i 70 yn 2014, tra bod cymdeithas Caer wedi gweld lleihad o 82 i 50 yn yr un cyfnod.

Ond mae un gymdeithas o Surrey, Woking, yn dweud eu bod wedi gweld cynnydd, a bod mwy o bobl yn dod i ddigwyddiadau.

Adroddiad Dafydd Evans.

Cyhoeddwyd