Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

1. Siôn Dafydd Edwards

2. Sophie Jones

3. Cadi Gwen Williams

Cyhoeddwyd