Llefaru Unigol dan 12 oed (144) / Solo Recitation under 12 yrs (144)

Llefaru Unigol dan 12 oed (144) / Solo Recitation under 12 yrs (144)

1. Gwenan Mars Lloyd

2. Manw Lili Robin

3. Owain Siôn