Cofio Gerallt Lloyd Owen

Yn 69 oed, bu farw'r Prifardd Gerallt Lloyd Owen.

Fe gaiff ei gofio'n bennaf am ysgrifennu cerddi am Gymreictod a chenedlaetholdeb.

Fe enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith am yr awdlau Afon a Cilmeri.

Roedd yn adnabyddus hefyd fel Meuryn Talwrn y Beirdd ar Radio Cymru, ac Ymryson y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Aled Huw sy'n edrych nol ar ei fywyd a'i gyfraniad.

Cyhoeddwyd