Dynes o Batagonia'n graddio yng Nghymru

Mae dynes o Batagonia wedi graddio yn y Gymraeg - er iddi fyw dros 7,000 o filltiroedd o'i phrifysgol yma yng Nghymru.

Penderfynodd Ana Chiabrando Rees astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan ar ôl iddi ddysgu'r iaith pan yn oedolyn.

Aled Scourfield fuodd yn ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan