Carwyn Jones: 'Dim ffordd yn ôl' i Alun Davies

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y dylai Alun Davies ymddiheuro am ei ymddygiad.

Cafodd Mr Davies y sac fel Gweinidog Adnoddau Naturiol ddydd Mawrth am iddo ofyn i'r gwasanaeth sifil am fanylion ariannol personol pump o aelodau Cynulliad.

Fe wnaeth y Prif Weinidog ymddiheuro am ei ymddygiad yn y Senedd ddoe a nawr mae'n credu y dylai'r cyn weinidog wneud yr un fath.

Vaughan Roderick sy'n gwneud yr holi.