Creta: Profiad o fynydda mewn lle anial

Mae swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru ac arbenigwr mynydda wedi teithio i Ynys Creta i gynorthwyo gyda'r chwilio am ddyn 73 oed o Ddinbych.

Does neb wedi gweld Arthur Jones ers Mehefin 19.

Roedd 'na adroddiadau ei fod wedi mynd i gerdded.

Un sydd wedi cael profiad o gerdded a mynydda ar Ynys Creta yw'r mynyddwr profiadol John Ellis Roberts.

Bu'n trafod ei brofiad ar Ynys Creta gyda Dylan Jones ar Raglen Dylan Jones.