Llai o weinidogion

Wrth i gynulleidfaeodd capeli i grebachu, mae ymchwil gan Newyddion 9 yn dangos bod 90% yn llai o weinidogion yn yr Eglwys Bresbyteriadd yng Nghymru o'i gymharu a'r nifer nôl yn y 60au.

Yr Eglwys yng Ngymru sydd wedi llwyddo orau o ran cadw clerigwyr, gyda bron i hanner y nifer o offeiriaid yn gweinidogaethu rwan o'i gymharu a hanner canrif yn ôl.

Mae'r enwadau i gyd wedi dioddef - ond mae nhw i gyd hefyd yn mynnu eu bod nhw'n ymateb i'r her. Adroddaid Rhiannon Michael.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan