Gwasaneth bws newydd ym Mhen Llŷn

Mae 'na gryn dipyn o wasanaethau bws wedi dod i ben neu eu cwtogi mewn ardaloedd gwledig oherwydd prinder arian. Ond ym Mhen Llŷn fe fydd 'na wasanaeth newydd yn dechrau ar Orffennaf 13.

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth O Ddrws i Ddrws yn cludo pobl i apwyntiadau ysbyty ac yn y blaen.

Ond fe fydd y gwasanaeth cyhoeddus yn rhedeg bob dydd Sul drwy'r haf o Nefyn i Aberdaron.

Mi fydd yn bosib i bobl archebu sedd ymlaen llaw ac mi fydd y bws yn dod i'ch cartref, i'ch nôl neu fynd a chi i un o'r traethau.

Alun Rhys fu'n clywed mwy am y gwasanaeth newydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan