Ymweliad brenhinol

Bydd y Tywysog Charles a Duges Cernyw yn yn ymweld a Sir Gâr a Sir Benfro ddydd Llun ar ddechrau ei hymweliad blynyddol â Chymru.

Yn ystod y prynhawn mi bdd y Tywysog yn mynd i Felin Tregwynt sydd wedi bod yn meithrin prentis newydd yn y diwydiant gwlân mewn partneriaeth â Skillset Cymru - y corff sydd yn hybu'r diwydiant creadigol yng Nghymru.

Bu gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield i Felin Tregwynt wrth i'r staff baratoi ar gyfer yr ymweliad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan