Diffyg gofal iechyd i filwyr wrth gefn

Mae seiciatrydd gyda phrofiad o weithio gyda milwyr sydd yn dioddef o PTSD yn honni bod na ddiffyg darpariaeth gofal iechyd meddwl i filwyr yn y lluoedd arfog wrth gefn.

Mae Dr Dafydd Alun Jones yn gwneud ei sylwadau wrth i Lywodraeth Prydain ddechrau ar y broses o newid strwythur y fyddin drwy recriwtio mwy o filwyr wrth gefn yn lle milwyr llawn amser.

Ond mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn dweud ei bod yn darparu gofal seiciatryddol i filwyr tra eu bod nhw dramor yn gwasanaethu a hefyd pan maen nhw'n dychwelyd adref.

Mwy gan Geraint Thomas.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan