Problem radicaleiddio pobl ifanc yng Nghaerdydd

Mae aelodau o gymuned Foslemaidd Caerdydd yn cydnabod bod 'na broblem o radicaleiddio pobl ifanc yn y brifddinas.

Mae rhai yn eu plith yn beio'r rhyngrwyd wrth i eraill ddweud mai pregethwyr eithafol sy'n cymell Mosleimiaid ifanc i droi at Jihad sydd ar fai.

Mae cwestiynnau yn dal i gael eu gofyn ynglŷn â pham y gwnaeth tri dyn ifanc arall yng Nghaerdydd droi at eithafiaeth - gan ymddangos mewn fideo ar y we.

Dydi'r fideo hwnnw heb ei wirio gan y BBC. Y manylion gan Aled Huw