Parthau rhyngrwyd Cymreig yn dod i fodolaeth eleni

Mae Cymru'n mentro i dir newydd ar y we.

Fe fydd modd defnyddio'r cyfeiriadau .cymru a .wales yn y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud y byddan nhw'n gwneud hynny o'r flwyddyn nesa' 'mlaen.

Y nod, yn ôl rhai o arweinwyr y cynllun, ydy annog miloedd o fusnesau i wneud yr un peth.

Ond mae 'na amheuon hefyd. Adroddiad Ellis Roberts