Colomennod dan fygythiad

Mae rasio colomennod yng Nghymru dan fygythiad, a'r niferoedd sy'n cystadlu'n gostwng. Mae perchnogion a dilynwyr y gamp wedi troi at Lywodraeth Prydain er mwyn ceisio gwarchod colomennod rhag ymosodiadau gan adar ysglyfaethus. Adroddiad Iolo Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan