Yr Alban: Tri mis i fynd

Dri mis i heddiw byddwn ni'n gwybod os ydy'r Alban am fod yn annibynnol.

Ac wrth i'r bleidlais bwysicaf yn hanes y wlad agosáu mae'r cyn-ganghellor Alistair Darling wedi dweud wrth Newyddion 9 y byddai Cymru'n cael ei heffeithio cymaint ag unrhyw wlad arall yn y Deyrnas Unedig tase'r ymgyrch 'IE' yn mynd a hi.

Gohebydd gwleidyddol BBC Cymru Aled Ap Dafydd fu'n siarad ag e tra'n crwydro maes Sioe Frenhinol yr Alban yng Nghaeredin heddiw.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan