Clybiau'n cefnogi Undeb Rygbi Cymru

Gyda mwyafrif sylweddol, mae bwrdd Undeb Rygbi Cymru wedi cael cefnogaeth y clybiau mewn Cyfarfod Cyffredinol Arbennig.

Yn dilyn pedair awr o drafod, dim ond pedwar cynrychiolydd gefnogodd y cynnig o ddiffyg hyder yn y bwrdd presennol.

O'r cyfarfod ym Mhort Talbot, adroddiad Iwan Griffiths.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan