Hain i sefyll lawr

Mae Peter Hain wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i fod yn Aelod Seneddol ar ddiwedd y tymor Seneddol hwn. Mae wedi cynrychioli'r Blaid Lafur yng Nghastell Nedd ers 1991, ac yn ystod ei yrfa yn San Steffan bu'n Ysgrifennydd Cymru, Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon ac Arweinydd Tŷ'r Cyffredin. Dywedodd Mr Hain y bydd yn parhau i fod yn weithgar ym myd gwleidyddiaeth. Craig Duggan fu'n trafod ei yrfa gyda Gareth Hughes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan