Gormod o ddirwyon parcio?

Mae galw ar Gyngor Gwynedd i beidio bod mor llawdrwm wrth roi dirwyon parcio, gyda rhybudd y bydd ymwelwyr yn cadw draw o'r sir os na fydd y sefyllfa'n newid. Y llynedd cafodd gwerth dros wyth can mil o bunnau o ddirwyon eu talu i'r cyngor ac mae yna gwyno mawr unwaith eto eleni, yn enwedig yn Eryri. Adroddiad Dafydd Gwynn.