Tripadvisor a'r Gymraeg: 'ddim digon da'

Mae Tripadvisor yn wefan sy'n cael ei defnyddio gan bobl ar draws y byd i adolygu gwestai, bwytai a phob math o atyniadau eraill. Ond chewch chi ddim ysgrifennu arni yn y Gymraeg.

Dywedodd Trip Advisor eu bod nhw wastad yn chwilio am gyfleoedd i ddefnyddio rhagor o ieithoedd ar y wefan; ond fe glywodd Dafydd Evans nifer o gwynion nad yw'r sefyllfa fel ag y mae hi yn ddigon da.