Gruffudd Antur yn ennill y Gadair

Gruffudd Antur yn siarad gyda BBC Cymru ar ôl ennill y gadair.