Rhybudd bod angen datblygu'r Ysgwrn 'yn bwyllog'

Mae yna rybudd gan nai Hedd Wyn yn dilyn y cyhoeddiad bod hen gartref bardd y Gadair Ddu i dderbyn bron i £3 miliwn o arian loteri.

Mae Gerald Williams, sy'n dal i dywys ymwelwyr o amgylch Yr Ysgwrn, wrth ei fodd bod dyfodol y ffermdy ger Trawsfynydd wedi'i sicrhau.

Ond mae'n dweud bod yn rhaid i Barc Cenedlaethol Eryri wario'r arian a datblygu'r safle "yn bwyllog", a pheidio â throi'r Ysgwrn "yn amgueddfa".

Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan