Llyfrgell yn ail-agor

Roedd yna ddathlu yng Ngresffordd ger Wrecsam wrth i lyfrgell y pentref ail-agor ei drysau.

Cafodd ei chau yn gynharach eleni yn sgil toriadau ariannol gan Gyngor Wrecsam.

Ond mae criw o bobl leol wedi dod at ei gilydd i'w rhedeg fel menter gymunedol.

Adroddiad Sion Tecwyn.