Perffeithio beic mynydd

Dyw beicio mynydd ddim yn gamp yn y Gemau Paralympaidd ar hyn o bryd, ond fe alle hynny newid diolch i waith gan dîm o beirianwyr yn Abertawe.

Mae nhw wrthi'n dylunio beic mynydd y gall pobl anabl ei ddefnyddio.

Dafydd Evans aeth i weld sut aeth y profion diweddaraf ar lethrau'r Wyddfa.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan