Ail-greu terfysg Beca

Daeth criw o bobl ardal Efailwen ynghyd neithiwr i ail-greu terfysg cyntaf Merched Beca - a hynny union 175 o flynyddoedd ar ôl i'r tollbarth cyntaf yn y pentref gael ei chwalu.

Fe arweinwyd y brotest honno gan ddyn lleol garw o Fynachlog-ddu - yr enwog Twm Carnabwth.

Bu Aled Scourfield yn siarad ag un o ddisgynyddion Twm Carnabwth ac yn gwylio wrth i Ferched Beca godi eto ym mhentre'r Efailwen..

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin