Pryder am bris cig eidion

Mae pryder am ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru wrth i'r pris y mae ffermwyr yn ei gael ostwng, meddai nhw, yn ddramatig dros y tri mis diwetha.

Mae Hybu Cig Cymru am gynnal adolygiad er mwyn atal y sefyllfa rhag gwaethygu.

Dyma adroddiad Sara Gibson ar Newyddion 9 nos Fawrth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan