Pryder am beilonau

Cafodd cyfarfod cyhoeddus ei gynnal ym mhentref Llannefydd nos Fercher i drafod cynlluniau dadleuol i osod degau o beilonau newydd yn Nyffryn Clwyd.

Mae cwmni Scottish Power Manweb wrthi'n ymgynghori ynglyn â'u bwriad i godi llwybr 17 cilometr o hyd i gysylltu melinau gwynt Clocaenog efo gorsaf bŵer Llanelwy.

Ond yn ôl nifer o drigolion lleol, fe fyddai'n cael effaith trychinebus ar y tirlun.

Roedd yna tua100 o bobl yn y cyfarfod.

Elen Wyn aeth yno ar ran Newyddion 9.