Gwaith ar linell dren ym Môn

Mae gwirfoddolwyr o bell ac agos yn dal i geisio cadw'r freuddwyd yn fyw o ail-agor hen lein reilffordd rhwng Llangefni ac Amlwch ar Ynys Môn. Erbyn hyn mae bron i chwarter y 12 milltir wedi'i glirio, a'r gobaith ydi sicrhau bod trenau'n gallu teithio i ddechrau i bentref Llangwyllog. Adroddiad Dafydd Gwynn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan