Pryder am ddyfodol gorymdaith

Mae yna ansicrwydd wedi codi am ddyfodol Sadwrn Barlys un o'r digwyddiadau mwyaf lliwgar a thrawiadol yn y gorllewin.

Mae trefnwyr yr orymdaith enwog o geffylau trwy Aberteifi wedi cael gwybod na fydd hawl defnyddio cae wrth ymyl canol y dref i baratoi'r anifeiliaid.

Ond mae aelod o Bwyllgor y Sioe wedi dweud wrth Newyddion 9 ei fod e'n ffyddiog y bydd tirfeddianwyr lleol yn fodlon darparu safle.

Aroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd