Saesneg ar Radio Cymru

Oes gormod o Saesneg ar Radio Cymru?