Menter Iaith: Barn y cyn gadeirydd

Dywed Menter Iaith Cwm Gwendraeth, y bydd yna gyfnod o ail-strwythuro ar ôl ymadawiad y prif weithredwr, a chadeirydd y fenter.

Ddydd Iau diwethaf, mae'n debyg fod Cathryn Ings, y prif-weithredwr, wedi cytuno ar y cyd efo'r bwrdd i adael ei swydd.

Mae cadeirydd Y Fenter, y Cynghorydd Sian Thomas, hefyd wedi penderfynu ymddiswyddo yn dilyn anghydfod gydag aelodau eraill o'r bwrdd.

Fe fydd yna gyfarfod nos Fercher o fwrdd rheoli'r fenter, i drafod y sefyllfa.

Bu Aled Hughes yn holi'r cynghorydd Sian Thomas, am ei rhesymau dros roi'r gorau i'r swydd.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain