Prinder stiwardiaid i'r Bala?

Dim ond chwech wythnos sydd yna tan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Meirionnydd yn Y Bala.

Ond mae yna bryder fod prinder stiwardiaid ar gyfer yr ŵyl eleni.

Nawr mae 'na apel ar i'r cyhoedd wirfoddoli cyn gynted â phosib. Bu prif stiward yr Eisteddfod eleni Alun Puw yn dweud mwy wrth ein gohebydd Llyr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan