Allan o oriau: Profiad Beti George

Mae'r gofal y tu allan i brif oriau yn ardal Caerdydd a Bro Morgannwg yn "warthus", yn ôl cyngor iechyd cymuned lleol sydd yn galw am ymchwiliad.

Yn ôl y cyngor mae pobl yn aros yn rhy hir i gael eu hasesu dros y ffôn a'u gweld gan staff meddygol, ac maen nhw felly yn mynd i adrannau brys ysbytai yn "ddiangen".

Mewn ymateb, dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro fod yna gynnydd mawr wedi bod yn y galw am y gwasanaeth a'u bod yn cynnal adolygiad.

Un sydd wedi cael profiad o ddefnyddio'r gwasanaeth yw'r ddarlledwraig Beti George. Bu rhaid iddi hi ffonio'r gwasanaeth pan oedd ei chymar David yn sâl.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan