Owain Clarke yn esbonio'r canfyddiadau

Owain Clarke yn esbonio canfyddiadau Adroddiad Nuffield.