Ymgynghoriad ar ddyfodol hen ysbyty

Mae yna ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau yn Ninbych i benderfynu a ddylai perchnogion hen ysbyty meddwl y dref orfod talu bron i £1 miliwn yn ôl i'r cyngor sir am waith adnewyddu brys gafodd ei wneud ar yr adeilad dair blynedd yn ôl.

Adroddiad Elen Wyn.

Cyhoeddwyd