Paratoi ar gyfer y Brifwyl

Ddaeth dros 1,000 o blant ysgolion Llanelli i ganol tre'r Sosban bore Mercher wrth i'r cyffro gynyddu ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Fe fydd y Brifwyl yn ymweld â Llanelli ym mis Awst, ac mae Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith, wedi dweud wrth BBC Cymru bod y gronfa leol bron a chyrraedd £300,000.

Adroddiad Aled Scourfield o'r jambori.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin