Dathlu'r 25 wrth Agor Drysau

Bydd Gŵyl theatr Agor Drysau yn cael ei chynnal yn Aberystwyth dros y pedwar diwrnod nesa'.

Ond eleni mae 'na fwy o ddathlu na'r arfer am fod y trefnwyr, cwmni theatr Arad Goch, yn nodi chwarter canrif ers eu sefydlu.

Mae actorion a cherddorion o 10 o wledydd wedi dod i Geredigion i arddangos eu gwaith ac ymuno yn y dathlu.

Sara Gibson aeth yno i glywed am y paratoadau munud ola'.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan