Protest yn erbyn 8,000 o dai

'Na i wyth mil o dai' oedd neges protestwyr ar y Maes yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn, oedd yn gwrthwynebu Cynllun Datblygu Lleol cynghorau Gwynedd a Môn.

Mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am ohirio'r cynlluniau tan y caiff ymchwil manwl ei wneud ar effaith y datblygiadau ar y Gymraeg.

Dadlau mae rhai o gynghorwyr Gwynedd bod y ffigwr o 8,000 yn anghywir a'r cynlluniau wedi cael eu camddeall.

Adroddiad Elen Wyn.