Be nesa' i Ysbyty Dinbych?

Beth yw dyfodol yr hen ysbyty meddwl yn Ninbych? Dros y pythefnos nesa' bydd gan y cyhoedd gyfle i weld cynlluniau ar gyfer datblygu'r safle. Fel y clywodd Elen Wyn, mae pryderon mawr am gyflwr yr adeilad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan