Ann Clwyd: Amheuon am ddatganoli

Wrth i'r dadlau ynglŷn â'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru barhau, parhau i ymosod ar Lywodraeth Bae Caerdydd wnaeth Aelod Seneddol Cwm Cynon, Ann Clwyd.

Mae hi'n feirniadol am i'r llywodraeth beidio â chynnal ymchwiliad trylwyr i safonau ysbytai, gan wrthod hefyd y galwadau i gyhoeddi manylion llawn yr ymchwiliad i'r gofal y derbyniodd ei diweddar ŵr.

Bu'n siarad â'n Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick.