Cynhwysion cyllideb dda?

Mi fydd Tŷ'r Cyffredin yn llawn dop ddydd Mercher i glywed Cyllideb George Osborne.

Mae'r Glymblaid yn barod wedi cyhoeddi y bydd bron i ddwy filiwn o deuluoedd yn gallu manteisio ar Lwfans Gofal Plant, ond beth arall fydd yn y cês coch?

Gohebydd Seneddol BBC Cymu, Elliw Gwawr fu'n pendroni yn ei chegin.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan